Organizacja
Dla małego dziecka bardzo ważny jest stały rytm dnia i tygodnia, który daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w Ekoludkach wszystkie aktywności zorganizowaliśmy według stałego planu, dzięki czemu dzieci nauczą się regularności. Z kolei rodzicom da to wiedzę, potrzebną do odpowiedniego przygotowania malucha w dany dzień.

Ramowy Plan Dnia

Powitanie dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe oraz dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci. 

6:30 – 8:00

8:00 – 8:20

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania.

8:20 – 8:30

8:30 – 9:00

Śniadanie.

Zajęcia dydaktyczne, w sali i na powietrzu, realizujące treści zgodne z podstawą  programową i programem wychowania przedszkolnego.

9:00 – 9:30

9:30 – 10:00

Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.

10:00 – 11:20

11:20 – 11:30

Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu.

Obiad –  I danie.

11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

Różne formy relaksu.

Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu.

13:30 – 13:40

13:40 – 14:10

Obiad – II danie.

Codzienne głośne czytanie.

14:10 – 14:20

14:20 – 15:00

Zajęcia popołudniowe: zajęcia dodatkowe, utrwalanie materiału, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zabawy twórcze w sali oraz ogródku przedszkolnym.

15:00 – 15:50

15:50 – 16:00

Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe i rozchodzenie się dzieci.
bottom.jpg
Ekoludki Przedszkole Niepubliczne | ul. Leśna 1, 62-410 Zagórów | +48 790 812 000 | kontakt@ekoludki.com.pl