21 czerwca 2020

ORGANIZACJA

Dla małego dziecka bardzo ważny jest stały rytm dnia i tygodnia, który daje poczucie bezpieczeństwa. Dlatego w Ekoludkach wszystkie aktywności zorganizowaliśmy według stałego planu, dzięki czemu dzieci nauczą się regularności. Z kolei rodzicom da to wiedzę, potrzebną do odpowiedniego przygotowania malucha w dany dzień.

Powitanie dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, ruchowe oraz dowolne, służące realizacji pomysłów dzieci.
+
6:30 – 8:00
8:00 – 8:20
+
Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.
Czynności higieniczne – przygotowanie do śniadania.
+
8:20 – 8:30
8:30 – 9:00
+
Śniadanie.
Zajęcia dydaktyczne, w sali i na powietrzu, realizujące treści zgodne z podstawą programową i programem wychowania przedszkolnego.
+
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
+
Zabawy dowolne inspirowane przez dzieci.
Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu.
+
10:00 – 11:20
11:20 – 11:30
+
Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu.
Obiad – I danie.
+
11:30 – 12:00
12:00 – 13:30
+
Różne formy relaksu.
Czynności higieniczne – przygotowanie do obiadu.
+
13:30 – 13:40
13:40 – 14:10
+
Obiad – II danie.
Codzienne głośne czytanie.
+
14:10 – 14:20
14:20 – 15:00
+
Zajęcia popołudniowe: zajęcia dodatkowe, utrwalanie materiału, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.
Zabawy twórcze w sali oraz ogródku przedszkolnym.
+
15:00 – 15:50
15:50 – 16:00
+
Czynności higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek.
+
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
+
Zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe i rozchodzenie się dzieci.