21 czerwca 2020

ZAJĘCIA

Uwzględniając różnorodne zainteresowania i predyspozycje dzieci, oprócz zajęć realizowanych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, proponujemy bogaty zestaw zajęć dodatkowych realizowanych w ramach czesnego. Zajęcia te są zintegrowane z rytmem dnia przedszkolaków, dostosowane do wieku i potrzeb dziecka oraz mają formę zabawy.

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ZAJĘCIA SPOŁECZNO-ETYCZNE

WARSZTATY „ZERO WASTE” -RECYKLING

EDUKACJA REGIONALNA

ZAGRODA ZE ZWIERZĄTKAMI

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ZAJĘCIA Z RATOW. MED. „MAŁY RATOWNIK”

RYTMIKA

ZAJĘCIA Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

BAJKOTERAPIA

OPIEKA LOGOPEDYCZNA

ALPAKOTERAPIA

TERAPIA PEDAGOGICZNA

EKSPERYMENTY „SZALONY NAUKOWIEC”

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA UMUZYKALNIĄCE AERODANCE

MUZYKOTERAPIA

WARSZT. OGRODNICZE-UPRAWA OGRÓDKA

DOGOTERAPIA

ZAJĘCIA KULINARNE

Oferujemy również zajęcia dodatkowe – płatne (według zapotrzebowania rodziców).

AKADEMIA ROZŚPIEWANEGO EKOLUDKA

JOGA
AKADEMIA ROZTAŃCZONEGO EKOLUDKA

GIMNASTYKA PROFILAKTYCZNA
AKADEMIA GRAJĄCEGO EKOLUDKA

JĘZYK ANGIELSKI