21 czerwca 2020

UNIA EUROPEJSKA

PROJEKT UE

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 40 liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku przedszkolnym w nowym przedszkolu w Zagórowie, zwiększenie kompetencji 1 nauczycielki w obszarze oligofrenopedagogiki oraz wsparcie rozwoju psychoruchowego dzieci i korekta wad wymowy u dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych w przedszkolu Ekoludki w gminie miejsko – wiejskiej Zagórów do 31.08.2020 r.

W projekcie zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Utworzenie nowych 40 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Zagórowie, w tym remont pomieszczeń, doposażenie OWP i placu zabaw w Zagórowie.
  2. Sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 40 miejsc edukacji przedszkolnej przez 12 m-cy.
  3. Organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne dzieci – zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy 40 dzieci oraz zajęcia logopedyczne dla 40 dzieci, w tym indywidualne dla 20 dzieci, u których diagnoza logopedyczna wykaże taką potrzebę.
  4. Studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki dla 1 nauczycielki.

Wartość projektu: 680 557,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 578 473,87 zł